Tel. +48 22 250 26 50 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

 • Start
 • Kontakt
 • f
 • in
 • YT
 • Ograniczenie kosztów produkcji...?

  Możemy pisać dużo ale najlepiej przekonać się osobiście jakie korzyści dają symulacje procesów przetwórstwa tworzyw w Twoich kokretnych sytuacjach biznesowych.

 • SimpoeMold
  SimpoeMold

  Oprogramowanie Simpoe-Mold przeznaczone jest do wirtualnej symulacji procesu wtrysku tworzyw. Przeznaczone jest dla konstruktorów produktów, wytwórców form, czy producentów wyprasek, zapewniając wydajne i kompletne analizy, za cenę czyniącą je bardzo przystępnym dla każdego.

 • RapidAuthor

  RapidAuthor umożliwia wykorzystanie danych CAD 3D do przygotowania „lekkich”, interaktywnych wizualizacji i animacji 3D w celu uzyskania efektywnych publikacji technicznych wspierających różne obszary biznesowe przedsiębiorstw produkcyjnych...

   

 • Operator

  Operator MES zawiera wszystkie niezbędne funkcje do realizacji codziennego zarządzania obowiązkami personelu i pracą maszyn na wydziałach produkcyjnych z dyskretnym procesem produkcyjnym...

Listy kontrolne - Cechy

 • Definiowanie list kontrolnych dla zdarzeń na hali produkcyjnej: Start przezbrojenia, Zgłoszenie zakończenia produkcji, Zatrzymanie zlecenia produkcyjnego
 • Możliwość wyświetlenia listy kontrolnej według harmonogramu
 • Listy kontrolne mogą być przypisane do Maszyny, Produktu, Klienta, Zlecenia produkcyjnego
 • Odpowiedzi na pytania mogą mieć:
  • Wartość logiczną: Tak / Nie
  • Wartość wpisaną tj. „wprowadź temperaturę" i wtedy mogą mieć predefiniowane wartości minimalne i maksymalne
 • Możliwość wymagania wprowadzenia komentarza do odpowiedzilisty kontrolne

 

Przeglądarka dokumentów

Przeglądarka ta służy do przedstawienia dokumentów „podpiętych" do operacji produkcyjnych. Moduł ten posiada następujące funkcjonalności:

 • Baza danych w której przechowywane są automatycznie lub ręcznie wprowadzane linki pomiędzy dokumentami a zleceniami, produktami, zasobami, etc.
 • Wyświetlanie różnych rodzajów dokumentów (np. rysunki, instrukcje przezbrojeń, kontroli jakości) przypisanych do zlecenia, produktu, zasobu etc.

Document Viewer 

Badanie jakości – testy próbek

Moduł badania jakości służy do dokumentowania wykonanych testów jakości zgodnie z potrzebami klienta. Moduł zawiera następujące funkcje:

 • Konfiguracja specyfikacji i planów testów
 • Produkcja: Raportowanie wykonania testów na poziomie produkcji
 • Produkcja: Pobieranie próbek do badań laboratoryjnych
 • Raporty z wyników badań kontroli jakości.

 

Statistical Process Control (SPC)

Moduł ten służy do pobierania i archiwizowania parametrów realizowanego procesu produkcyjnego. Zebrane dane mogą być korelowane i przedstawiane w formie wykresów. Moduł zawiera następujące funkcje:

 • Zbieranie danych ze sterowników PLC poprzez OPC Server lub z systemów mierniczych (waga, spektrometr, czujniki, etc.) z bazy danych i/lub również przez OPC.
 • Agregacja zebranych danych.
 • Wykresy przedstawiające zebrane dane wraz z oznakowanymi poziomami: normalnym, ostrzegawczym oraz błędnym.
 • Dodatkowo w przypadku przekroczenia danego parametru zakładanego poziomy możliwe wywołanie jest podjęcie jakichś działań (np. wysłanie mail, wywołanie alarmu).

spc1

 

spc2

Traceability

Moduł śledzenia służy do udokumentowania powiązań między materiałami wchodzącymi i produktami wychodzącymi z procesu. Pozwala to prześledzić wszelkie kroki produkcyjne od wadliwego produktu do napływających materiałów i który materiał (partia) jest przyczyną problemu. Daje to jednocześnie możliwość ustalenia, które inne produkty powinno się wycofać od klientów. Skuteczny system identyfikowalności może skutecznie ograniczyć koszty związane z reklamacjami. Ponadto traceability wymagane jest w branżach takich jak spożywcza, farmaceutyczna, lotnicza. Moduł ten posiada następujące funkcjonalności:

 • Ekran pozwalający wprowadzać / raportować połączenia pomiędzy materiałami wchodzącymi i produktami wychodzącymi z procesu.
 • Generator numerów partii oraz seryjnych (e.g. SSCC)
 • Raport (widok drzewa) dzięki któremu można prześledzić –wstecz drogę od wadliwego produktu do materiałów zużytych i śledzenie -naprzód z materiału do innych wadliwych produktów

Traceability

 Traceability2