Tel. +48 22 250 26 50 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

 • Start
 • Kontakt
 • f
 • in
 • YT
 • Ograniczenie kosztów produkcji...?

  Możemy pisać dużo ale najlepiej przekonać się osobiście jakie korzyści dają symulacje procesów przetwórstwa tworzyw w Twoich kokretnych sytuacjach biznesowych.

 • SimpoeMold
  SimpoeMold

  Oprogramowanie Simpoe-Mold przeznaczone jest do wirtualnej symulacji procesu wtrysku tworzyw. Przeznaczone jest dla konstruktorów produktów, wytwórców form, czy producentów wyprasek, zapewniając wydajne i kompletne analizy, za cenę czyniącą je bardzo przystępnym dla każdego.

 • RapidAuthor

  RapidAuthor umożliwia wykorzystanie danych CAD 3D do przygotowania „lekkich”, interaktywnych wizualizacji i animacji 3D w celu uzyskania efektywnych publikacji technicznych wspierających różne obszary biznesowe przedsiębiorstw produkcyjnych...

   

 • Operator

  Operator MES zawiera wszystkie niezbędne funkcje do realizacji codziennego zarządzania obowiązkami personelu i pracą maszyn na wydziałach produkcyjnych z dyskretnym procesem produkcyjnym...

Niniejsza strona internetowa („strona") jest własnością softPROGRESS i może być wykorzystywana tylko do celów informacyjnych. Korzystając z treści zamieszczonych na stronie i pobierając z niej materiały informacyjne, wyrażacie Państwo zgodę na przestrzeganie warunków użytkowania zawartych w tym dokumencie.

Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na przestrzeganie poniższych warunków użytkowania strony, prosimy o jej opuszczenie i nie pobieranie z niej żadnych materiałów.

Korzystając z naszej strony zobowiązujecie się Państwo do niezakłócania i niepodejmowania żadnych prób zakłócania działania strony oraz do niewykorzystywania treści i materiałów zawartych na stronie do celów innych niż ocena oferty softPROGRESS. Zgadzamy się na przeglądanie przez Państwa strony i pobieranie z niej materiałów jedynie w celu osobistego, niekomercyjnego użytku chyba, że udzielone zostaną Państwu szczególne upoważnienia w formie pisemnej. Upoważnienie takie jednakowoż nie oznacza przeniesienia praw do treści i materiałów.

Podczas korzystania ze strony zobowiązują się Państwo przestrzegać przepisów o ochronie praw autorskich w odniesieniu do zamieszczonych treści i wszystkich pobranych materiałów. W szczególności zobowiązujecie się Państwo zachować pobrane materiały w niezmienionej formie, nie usuwać logo oraz wszelkich informacji o prawach autorskich, nie udostępniać, nie dystrybuować oraz nie używać ich w jakikolwiek sposób w celach zwłaszcza, ale nie tylko, komercyjnych.

softPROGRESS nie udziela Państwu żadnego wyraźnego lub dorozumianego prawa do treści, znaków towarowych, praw autorskich i innych praw własności intelektualnej. Wszystkie znaki wykorzystywane na stronie są własnością ich odpowiednich właścicieli.

Staramy się żeby treści i materiały przez nas zamieszczane na stronie były aktualne, rzetelne i maksymalnie zgodne ze stanem faktycznym. Nie mniej softPROGRESS nie gwarantuje dokładności i kompletności treści i materiałów udostępnianych na i poprzez stronę. Wyłączamy wszelką odpowiedzialność cywilną oraz gwarancję za aktualność, poprawność czy też kompletność udostępnionych treści i materiałów. Nie udzielamy gwarancji na poprawność wykazów cen produktów i usług podanych ewentualnie na stronie. Zamieszczone treści i materiały oraz ewentualne cenniki nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Korzystając ze strony zobowiązują się Państwo do wykorzystania zawartych na niej treści i materiałów wyłącznie na własne ryzyko.

softPROGRESS nie gwarantuje ciągłego dostępu lub bezawaryjności usług oferowanych poprzez stronę i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści i materiałach oraz w ewentualnych cennikach zamieszczonych na stronie, wliczając zmiany tego dokumentu, według swojego uznania, w zakresie uznanym przez softPROGRESS za stosowny bez wcześniejszego powiadamiania. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania, a dalsze korzystanie przez Państwa ze strony oznacza przyjęcie do wiadomości i akceptację zmian. Treści i materiały zawarte na stronie oraz ewentualny dostęp do oprogramowania oferowanego przez softPROGRESS poprzez stronę, za jej pośrednictwem lub poprzez inne serwisy softPROGRESS, udostępniane są bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych jak i dorozumianych i nie mogą być podstawą do dochodzenia realizacji jakiegokolwiek określonego przez Państwa celu.

softPROGRESS w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty, bezpośrednie lub pośrednie, włączając bez ograniczeń utracone korzyści lub zyski, przerwę w prowadzeniu działalności, utratę informacji lub oprogramowania lub wszelkich innych Państwa danych, które związane są z wykorzystywaniem bądź niemożliwością wykorzystania treści i materiałów zawartych na stronie, nawet w sytuacji gdy zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich strat.

Niniejsza strona zawiera linki do stron internetowych i materiałów firm trzecich niepowiązanych z softPROGRESS, będących odrębnymi podmiotami gospodarczymi. softPROGRESS nie bierze odpowiedzialności za treści i materiały znajdujące się na tych stronach. W przypadku korzystania przez Państwa z linków zewnętrznych kierujących do serwisów firm trzecich zobowiązujecie się Państwo stosować do regulaminów wykorzystania serwisów firm trzecich.

Przekazując softPROGRESS materiały do wykorzystania na stronie potwierdzacie Państwo jednocześnie, że macie prawo dysponować przekazywanymi materiałami i informacjami oraz, że są one prawdziwe, nie zawierają treści zabronionych przez prawo, nie naruszają praw stron trzecich, nie są zastrzeżone i poufne oraz mogą być bezpłatnie, w nieograniczony sposób wykorzystane przez softPROGRESS w celach marketingowych.

Szczegóły dotyczące ochrony Państwa prywatności zawarte są w artykule "Polityka prywatności".