Tel. +48 22 250 26 50 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

 • Start
 • Kontakt
 • f
 • in
 • YT
 • Ograniczenie kosztów produkcji...?

  Możemy pisać dużo ale najlepiej przekonać się osobiście jakie korzyści dają symulacje procesów przetwórstwa tworzyw w Twoich kokretnych sytuacjach biznesowych.

 • SimpoeMold
  SimpoeMold

  Oprogramowanie Simpoe-Mold przeznaczone jest do wirtualnej symulacji procesu wtrysku tworzyw. Przeznaczone jest dla konstruktorów produktów, wytwórców form, czy producentów wyprasek, zapewniając wydajne i kompletne analizy, za cenę czyniącą je bardzo przystępnym dla każdego.

 • RapidAuthor

  RapidAuthor umożliwia wykorzystanie danych CAD 3D do przygotowania „lekkich”, interaktywnych wizualizacji i animacji 3D w celu uzyskania efektywnych publikacji technicznych wspierających różne obszary biznesowe przedsiębiorstw produkcyjnych...

   

 • Operator

  Operator MES zawiera wszystkie niezbędne funkcje do realizacji codziennego zarządzania obowiązkami personelu i pracą maszyn na wydziałach produkcyjnych z dyskretnym procesem produkcyjnym...

Co nowego w RapidAuthor wersja 11.1

Należy zwrócić uwagę, że istnieją dwie różne wersje oprogramowania - RapidAuthor i RapidAuthor for Teamcenter (dawniej RapidAuthor S) różniące się między sobą.

 • RapidAuthor for Teamcenter jest wersją zintegrowaną z Teamcenter, która importuje wyłącznie dane JT z Teamcenter i jest wersją dostarczaną przez Siemens.
 • RapidAuthor, który dostarczany jest przez softPROGRESS jako wersja niezależna (standalone) daje o wiele większe możliwości importu różnych formatów danych CAD 3D np.: CATIA, NX, SolidWorks, Solid Edge, etc. oraz formatów obojętnych jak STEP, Parasolid, etc.

Wersja 11.1 poszerza funkcjonalność RapidAuthor’a, wprowadzoną już w poprzedniej wersji, pod kątem efektywnego zarządzania treścią w standardzie S1000D, w obrębie jednej aplikacji. Podczas kompilowania kursów szkoleniowych można tworzyć odniesienia do ilustracji, fragmentów dokumentów i innych modułów danych oraz łatwo aktualizować wszystkie powiązane publikacje, gdy pojawią się zmiany CIR, projektowe lub w innych danych. Udoskonalona specyfikacja „S1000D 4.1 SCPM” umożliwia umieszczenie w kursie edukacyjnym wielu modułów danych związanych z oceną i odniesień do pakietów SCORM utworzonych w RapidLearning. Dzięki rozszerzonej funkcjonalności RapidPublisher, użytkownicy mogą wygenerować kurs edukacyjny zgodny ze standardem SCORM, który zawiera różne typy publikacji działające bez plugin’ów, jak: katalogi, instrukcje, materiały szkoleniowe, inne pakiety SCORM, czy dokumenty tekstowe.

11.1 zapewnia możliwość tworzenia publikacji, które są spakowane w jednym pliku HTML i mogą być przeglądane we wszystkich głównych przeglądarkach bez stosowania plugin’ów wymaganych zwykle dla tych przeglądarek. Jest to przydatne przy przeglądaniu publikacji w trybie offline, ponieważ nie muszą być wtedy pobierane z serwera. W tej wersji do ogólnej specyfikacji IPC katalogów części dodana została funkcjonalność listy zakupowej / koszyka na zakupy. Funkcjonalność zamawiania części i znaczniki wersji wyrobu zmniejszają wysiłek zespołu tworzącego dokumentację podczas pracy nad tego typu interaktywnymi katalogami części zamiennych 2D / 3D.
Nowa wersja pakietu oprogramowania oferuje szeroki zakres nowych funkcji edycji obrazów 2D w formacie CGM w Cortona2D Editor Pro i zapewnia znaczące ulepszenia w generowaniu obrazów 2D. Punkt odniesienia, który jest używany do generowania obrazu 2D, jest zachowywany do późniejszej aktualizacji obrazu w przypadku gdy model 3D ulegnie zmianie. Generowana grafika 2D odzwierciedla teraz elementy przycięte przez płaszczyzny tnące. W tej wersji oprogramowania można także dla uzyskania lepszej jakości generowanych obrazów 2D importować krawędzie powierzchni bezpośrednio z oprogramowania CAD.

Osoby zainteresowane tematyką interaktywnych publikacji technicznych zapraszamy na webinarium "Nowości w RapidAuthor 11.1".

RA111.New.Features2

Aktualizacje i usprawnienia wprowadzone do RapidAuthor'a

Zgodność ze standardem S1000D 4.x – nowa funkcjonalność przygotowania dokumentacji

 • Nowy komponent specyfikacji RapidAuthor’a – „S1000D 4.1 SRM” służący do tworzenia modułów danych „Structural Repair Manual”;
 • Usprawnienia kompilowania kursów szkoleniowych zgodnych ze standardem SCORM do wykorzystania z systemami LMS (Learning Management Systems):
  • Specyfikacja „S1000D 4.1 SCPM” umożliwia umieszczenie w jednym kursie edukacyjnym wielu modułów danych związanych z oceną wyników jak również innych pakietów SCORM utworzonych w RapidLearning. Opublikowane kursy szkoleniowe zawierają te pakiety;
  • Specyfikacje ‘S1000D 4.1 SCO’ oraz ‘S1000D 4.1 SCPM’ pozwalają na wykorzystanie grafiki 3D w trybie „preview” i w publikacji kursów szkoleniowych;
  • Pakiet kursu szkoleniowego może zawierać różne typy publikacji działające bez plugin’ów, jak: katalogi, instrukcje, materiały szkoleniowe, inne pakiety SCORM, czy dokumenty tekstowe;
 • Odtwarzanie animacji procedury można uruchomić automatycznie, klikając na opisie wybranego kroku procedury.

Nowe opcje publikacji

 • Publikacje bezplugin’owe, spakowane w jednym pliku HTML mogą być przeglądane w trybie off-line we wszystkich głównych przeglądarkach poza Internet Explorerem;
 • Ogólna specyfikacja IPC, katalogów części, pozwala na publikację dokumentu zawierającego listę zakupową.

Proces przygotowania publikacji

 • Specyfikacja katalogu Generic IPC umożliwia uwidocznienie zmiany/wersji komponentu na liście;
 • Widoczność linii prowadzących dla każdego rozstrzelenia może być zdefiniowana oddzielenie;
 • Dodano nowy obiekt parametryczny CalloutImg do biblioteki aktywnych obiektów. W przeciwieństwie do obiektu PanelImg, CalloutImg jest umieszczany w przestrzeni współrzędnych 3D, a nie we współrzędnych ekranu;
 • Informacje Normal-per-vertex pochodzące z systemu CAD można pominąć dla wybranych obiektów;
 • Informacje o krawędziach powierzchni mogą być wyświetlone w oknie 3D.

Usprawnienia generowania widoków 2D

 • Informacje o krawędziach powierzchni przejęte z CADa mogą być wykorzystane do zwiększenia jakości generowanych widoków 2D;
 • Punkt odniesienia użyty do wygenerowania widoku 2D jest zachowywany do późniejszej aktualizacji widoku w przypadku gdy model 3D ulegnie zmianie;
 • Poprawiono wykorzystanie płaszczyzn tnących przy zobrazowaniu przekrojów w widokach 2D;
 • Wielkości czcionki odnośnika jest teraz określana w punktach (pt);
 • Naprawiono problemy z brakującymi lub źle wyrównanymi odnośnikami i nadmiarowymi liniami.

Edycja widoków 2D CGM

 • Usprawnienia Interfejsu użytkownika w Cortona2D Editor Pro v4.1:
  • Zamiast wcześniejszych okien dialogowych udostępniono nowe, dokowalne okno “Transformations”, które zapewnia precyzyjną kontrolę nad przenoszeniem, skalowaniem i obracaniem obiektów;
  • Nowy pasek narzędziowy okna “Warstwy” pozwala użytkownikom edytować właściwości wielu wybranych warstw;
  • Na pasku narzędzi Kształty umieszczono nowe narzędzia: Callout, Text Box, Arrow, Balloon;
  • Nowa komenda „Select by style” pozwala wybrać obiekty w tym samym stylu;
 • Usprawnienia działania odnośników:
  • Linia odniesienia Callout’u może być zakotwiczona w środku pola tekstowego;
  • Dodano nowy typ odnośnika – Side line;
 • Usprawnienia edycji podstawowych kształtów:
  • Opisy tekstowe można wyrównać za pomocą ich linii bazowej;
  • Dodano zobrazowanie kierunku linii i może być odwrócony;
  • Linię można automatycznie przekształcić w polilinię poprzez dodanie punktu;
 • Usprawnienia działania narzędzia Wypełnienie:
  • Obszar wypełnienia można wybrać za pomocą wielokąta lub z szkicu odręcznego;
  • Przy wykrywaniu zamkniętych obszarów do wypełnienia brana pod uwagę jest szerokość linii;
 • Lista predefiniowanych rozmiarów obrazu jest rozszerzona o standardowe rozmiary ilustracji zgodne ze standardem S1000D.

Import danych

 • Z oprogramowania CAD można importować Informacje dotyczące krawędzi powierzchni;
 • Komponent Rapid JT obsługuje import geometrii ULP i lepsze przetwarzanie tekstu PMI;
 • Standardowe profile importu PLM XML umożliwiają wybór spośród alternatywnych reprezentacji;
 • Obsługa nowych formatów CAD: Solid Edge 2019, Solidworks 2019, Parasolid V31, Autodesk Inventor 2019, Revit 2019, JT Import 10.2, Autodesk FBX.

Inne zmiany

 • Środowisko Private Java Runtime jest instalowane z pakietem produktu.

Usprawnienia RapidDeveloper'a

 • W profilu importu można włączyć importowanie krawędzi powierzchni z geometrii CAD.

Usprawnienia Cortona3D Viewer (dla Windows)

 • Możliwość wyświetlania krawędzi powierzchni;
 • Rozwiązano problem z renderowaniem paneli na ekranach o wysokiej rozdzielczości;
 • Rozwiązano Rozwiązuje problem z renderowaniem znaczników na płaszczyznach tnących, gdy aktywny jest model oświetlenia typu Phong.