Tel. +48 22 250 26 50 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

 • Start
 • Kontakt
 • f
 • in
 • YT
 • Ograniczenie kosztów produkcji...?

  Możemy pisać dużo ale najlepiej przekonać się osobiście jakie korzyści dają symulacje procesów przetwórstwa tworzyw w Twoich kokretnych sytuacjach biznesowych.

 • SimpoeMold
  SimpoeMold

  Oprogramowanie Simpoe-Mold przeznaczone jest do wirtualnej symulacji procesu wtrysku tworzyw. Przeznaczone jest dla konstruktorów produktów, wytwórców form, czy producentów wyprasek, zapewniając wydajne i kompletne analizy, za cenę czyniącą je bardzo przystępnym dla każdego.

 • RapidAuthor

  RapidAuthor umożliwia wykorzystanie danych CAD 3D do przygotowania „lekkich”, interaktywnych wizualizacji i animacji 3D w celu uzyskania efektywnych publikacji technicznych wspierających różne obszary biznesowe przedsiębiorstw produkcyjnych...

   

 • Operator

  Operator MES zawiera wszystkie niezbędne funkcje do realizacji codziennego zarządzania obowiązkami personelu i pracą maszyn na wydziałach produkcyjnych z dyskretnym procesem produkcyjnym...

Głównym obszarem działania softPROGRESS są usługi związane z usprawnianiem procesów i procedur funkcjonujących w firmach produkcyjnych i handlowych, które chcą podnieść swoją wydajność pracy poprzez wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań. Podejście takie podyktowane jest zmieniającymi się bardzo szybko wymaganiami rynkowymi oraz warunkami ekonomicznymi, z którymi muszą radzić sobie nasi klienci, podczas procesów przygotowywania i realizacji produkcji, jak również w trakcie dystrybucji swoich produktów. Umożliwienie skrócenia czasu opracowywania projektu, przygotowania produkcji oraz efektywnej dystrybucji, a co za tym idzie osiągnięcie wymiernych korzyści biznesowych przez naszych Klientów jest dla nas sprawą kluczową. Mając wieloletnie doświadczenie w sprzedaży oprogramowania PLM (CAD/CAM/CAE/PDM), z jednej strony mamy świadomość jak ważne jest przygotowanie i realizacja produkcji oraz sprzedaż, a z drugiej jak trudne jest efektywne nadzorowanie procesów w tych obszarach z punktu widzenia sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem. Z tego powodu softPROGRESS przyjęła wizję rozwoju dotyczącą świadczenia usług związanych ze zwiększaniem efektywności procesów oraz dystrybucji oprogramowania usprawniającego te procesy firm:

 

Pierwszy obszar działania stanowią wiodące na rynku narzędzia firmy Cortona3D, do przygotowania Publikacji Technicznych w formie interaktywnych dokumentów 3D, usprawniają proces tworzenia dokumentacji technicznej wyrobów bardzo znacząco. RapidAuthor importuje dane inżynierskie bezpośrednio z systemów CAD oraz inne dane z nimi powiązane (np. listy części - BOM) z systemów PDM (PLM), czy ERP. Import odbywa się przy zachowaniu pełnej spójności danych, po czym w tymże środowisku dodaje się odpowiednie instrukcje tekstowe. To pozwala na generowanie interaktywnej dokumentacji 3D takiej, jak:

przy wykorzystaniu jednego źródła – danych inżynierskich. Taka interaktywna dokumentacja może zawierać m.in. animacje i rozstrzelone widoki części, po to by umożliwić użytkownikowi wytwarzanych przez firmę produktów szybsze i łatwiejsze zapoznanie się z tymi wyrobami oraz wydatnie zwiększyć wydajność pracowników firmy zajmującymi się produkcją tych wyrobów. RapidAuthor jest skonfigurowany tak, by przy minimalnym wysiłku spełniać wymagania zgodności z wieloma standardami np. S1000D, SCORM, jak również z normami przyjętymi w każdej organizacji. Dokumenty przygotowane w takiej formie, w formacie HTML lub PDF 3D, mogą być udostępniane klientom (np. poprzez strony www), bądź wykorzystywane wewnętrznie przy produkcji lub w serwisie. Dokumenty zawierające interaktywne rozstrzelone widoki części 3D, interaktywne animacje procedur 3D, skorelowane z odpowiednimi instrukcjami tekstowymi wydatnie wzbogacają przekaz niesiony przez dokument.

Do zobaczenia powyższych dokumentów potrzebna jest bezpłatna „wtyczka” dla Windows, która powinna zainstalować się automatycznie przy pierwszej próbie wyświetlenia dokumentu. Jeśli jednak pojawi się problem wtedy można zainstalować ją manualnie korzystając z następującego linku: Cortona3D Viewer.

Korzyści biznesowe wynikające z zastosowania oprogramowania RapidAuthor to m.in.:

 • Redukcja kosztów zespołu przygotowującego publikacje techniczne nawet do 70%
 • Redukcja czasu przetwarzania wersji dokumentów z 4 tygodni do 1 tygodnia
 • Redukcja czasu przygotowania publikacji nawet do 80%
 • Przygotowanie informacji o konserwacji i szkoleniach do 70% szybciej
 • Wzrost dochodów z produktów i usług oraz uzyskanie wyróżnika dla produktu
 • Obniżenie kosztów opracowania dokumentacji i szkoleń
 • Umożliwienie uzyskania informacji zwrotnych od użytkowników
 • Zwiększenie efektywności pracowników
 • Zmniejszenie kosztów poprzez ponowne wykorzystanie w innych obszarach biznesowych

Producent rozwijając swoje oprogramowanie przyjął założenie, że mają to być narzędzia działające poprzez Internet na „lekkim” formacie JT, HTML i PDF 2D/3D. Dzięki temu użytkownik może przekonać się jak wygodnie jest udostępniać wyniki swojej pracy w minimalnym stopniu zależąc od tego jak bardzo „silny” ma komputer oraz parametrów sieci, a co za tym idzie wykorzystać do uruchomienia dokumentów mobilne urządzenia jak Palmtop, iPad, etc. Projekty wykonane w HTML oraz PDF 3D de facto umożliwiają odtworzenie filmu instruktarzowego i mogą być zamieszczone na firmowych stronach www, wpływając na wzbogacenie zawartości stron oraz postrzeganie firmy w oczach jej klientów. Oprogramowanie RapidAuthor z powodzeniem wykorzystywane jest przez wiele firm o czym świadczy lista referencyjna firmy Cortona3D. Więcej informacji znajduje się w ulotce opisującej moduły oprogramowania RapidAuthor.

(początek...)

Drugi obszar to system do zarządzania produkcją (Manufacturing Execution System - MES) firmy Operator Systems. Operator Systems jest wiodącym dostawcą zintegrowanych rozwiązań w obszarze systemów realizacji produkcji (MES - Manufacturing Execution System) i oferuje swoje rozwiązania firmom wykorzystującym przy produkcji procesy dyskretne. Firma Operator Systems jest obecna na rynku ze swoimi rozwiązaniami MES od ponad 10 lat i może pochwalić się obecnie blisko 100 instalacjami w całej Europie, głównie w Skandynawii, z ponad 10.000 użytkowników wykorzystujących system „Operator” jako główne narzędzie w dziale produkcyjnym. Firma Operator Systems powstała jako niezależna organizacja w 2004 roku i ma siedzibę w Herlev w pobliżu Kopenhagi oraz posiada przedstawicielstwo w Polsce. Ogólne informacje o producencie i rozwiązaniu znajdują się w broszurze. System zawiera wszystkie niezbędne funkcje do realizacji codziennego zarządzania obowiązkami personelu i pracą maszyn na wydziałach produkcyjnych. Operator kontroluje proces realizacji produkcji począwszy od panowania nad transportem materiałów do produkcji, po kontrolę jakości wyrobów gotowych i wspiera cały przepływ informacji od komunikacji z maszynami i sterownikami PLC, na integracji z systemami korporacyjnymi kończąc. Takie podejście zapewnia większą przejrzystość wszystkich etapów procesu produkcyjnego, umożliwiając jednocześnie zmniejszenie kosztów i zwiększenie produktywności. Oprogramowanie działa już w Polsce i jest zlokalizowane (UI w języku polskim). Korzyści jakich można oczekiwać po wdrożeniu sytemu MES opracowane na bazie ankiety przeprowadzonej przez organizację MESA to:

 • 45% redukcja średniego czasu cyklu produkcyjnego
 • 17% redukcja produktów pozostających w produkcji
 • 75% redukcja czasu wprowadzania danych
 • 32% redukcja czasu realizacji zamówienia
 • 56% redukcja dokumentacji papierowej na wydziałach produkcyjnych
 • 15% redukcja wad wyrobów gotowych

(początek...)

Trzeci obszar aktywności to współpraca z firmą MangoGem, która pomaga przedsiębiorstwom poprawiać wyniki biznesowe i zoptymalizować ich operacje produkcyjne, od 1989 roku służąc specjalistyczną wiedzą w zakresie operacji przemysłowych i planowania, wykorzystując w celu optymalizacji produkcji m.in. sztuczną inteligencję.

MangoGem opracował inteligentne, łatwe do wdrożenia i zintegrowania najlepsze w swojej klasie rozwiązanie ORITAMES APS, wykorzystując 30. letnie doświadczenie w tworzeniu systemów APS. ORITAMES APS przeznaczony jest do zaawansowanej optymalizacji planowania i harmonogramowania w celu wykroczenia poza możliwości najnowszych systemów APS i uczynienia go dostępnym i łatwym do wdrożenia dla organizacji dowolnej wielkości. Dla osiągnięcia tego celu oprogramowanie wykorzystuje unikatową kombinację matematycznych metod optymalizacji, heurystyki i innych zaawansowanych technologii informatycznych, takich jak m.in. sztuczna inteligencja.

ORITAMES APS można dostosować do różnych procesów biznesowych i zastosowań. Niektóre z nich to:
Planowanie i harmonogramowanie skończonych mocy produkcyjnych.
Wysyłka w czasie rzeczywistym.
Planowanie rozproszonych działań logistycznych.
Harmonogramowanie.
Planowanie w branży usługowej.
Planowanie łańcucha dostaw.
Optymalizacja technologii.
Optymalizacja przebiegu.
Długoterminowe planowanie zdolności, wolumenu i inwestycji.
I wiele innych…

(początek...)

Czwarty obszar to narzędzia do symulacji procesów przetwórstwa tworzyw sztucznych. Obszarem zastosowania rozwiązań do symulacji procesów PTS jest cały proces przygotowania produkcji wyrobów z tworzyw. Cechą wspólną wszystkich oferowanych przez nas rozwiązań do symulacji procesów przetwórstwa tworzyw, takich jak symulacja procesu wtrysku tworzyw, symulacja procesu wytłaczania tworzyw, etc. jest to, że w każdym z tych procesów przetwórstwa tworzyw symulacje mogą dotyczyć tych samych faz przygotowania produkcji:

 • Optymalizacji konstrukcji wyrobu
 • Optymalizacji konstrukcji narzędzia
 • Optymalizacji parametrów procesu

Rozwiązania do symulacji procesów PTS przeznaczone są dla wszystkich osób związanych z branżą przetwórstwa tworzyw, bez względu na to czy są to konstruktorzy produktów, wytwórcy narzędzi, czy producenci wyrobów. Oprogramowanie zapewnia wydajne i kompletne analizy, za cenę czyniącą je bardzo przystępnym rozwiązaniem dla każdego. Korzyści jakich można oczekiwać po wdrożeniu rozwiązania do wirtualnej symulacji procesów PTS to m.in.:

 • Krótszy czas wypuszczenia produktu na rynek
 • Optymalizacja konstrukcji i jakości
 • 25-30% Zmniejszenie kosztów przygotowania produkcji
 • Zwiększenie stopnia skomplikowania produktów
 • Zwiększenie częstotliwości wprowadzania nowych produktów
 • Zwiększenie wydajności produkcji

Skupiając uwagę na biznesowym aspekcie zastosowania rozwiązań do symulacji procesów PTS można wymienić kilka obszarów, w których odnajduje się zwrot nakładów poniesionych na zakup oprogramowania tego typu, są to np.: poprawa jakości produkcji, mniejsze koszty serwisu, więcej zadowolonych klientów, lepsze postrzeganie marki, zwiększenie przychodów, szybsze wprowadzenie produktów na rynek, zwiększenie stopnia skomplikowania projektów, większa elastyczność przy realizacji specyficznych wymagań klientów, ułatwienia w komunikacji, marketingu i sprzedaży.

(początek...)