Tel. +48 22 250 26 50 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

 • Start
 • Kontakt
 • f
 • in
 • YT
 • Ograniczenie kosztów produkcji...?

  Możemy pisać dużo ale najlepiej przekonać się osobiście jakie korzyści dają symulacje procesów przetwórstwa tworzyw w Twoich kokretnych sytuacjach biznesowych.

 • SimpoeMold
  SimpoeMold

  Oprogramowanie Simpoe-Mold przeznaczone jest do wirtualnej symulacji procesu wtrysku tworzyw. Przeznaczone jest dla konstruktorów produktów, wytwórców form, czy producentów wyprasek, zapewniając wydajne i kompletne analizy, za cenę czyniącą je bardzo przystępnym dla każdego.

 • RapidAuthor

  RapidAuthor umożliwia wykorzystanie danych CAD 3D do przygotowania „lekkich”, interaktywnych wizualizacji i animacji 3D w celu uzyskania efektywnych publikacji technicznych wspierających różne obszary biznesowe przedsiębiorstw produkcyjnych...

   

 • Operator

  Operator MES zawiera wszystkie niezbędne funkcje do realizacji codziennego zarządzania obowiązkami personelu i pracą maszyn na wydziałach produkcyjnych z dyskretnym procesem produkcyjnym...

Nowości oprogramowania RapidAuthor 14.0 firmy Cortona3D

Należy zwrócić uwagę, że istnieją dwie różne wersje oprogramowania - RapidAuthor (standalone) i RapidAuthor for Teamcenter (dawniej RapidAuthor S) różniące się między sobą.

 • RapidAuthor, który dostarczany jest przez softPROGRESS jako wersja niezależna (standalone), i który bez dodatkowych kosztów daje o wiele większe możliwości importu różnych formatów danych CAD 3D np.: CATIA, NX, SolidWorks, Solid Edge, etc. oraz formatów obojętnych jak STEP, Parasolid, JT, etc.
 • RapidAuthor for Teamcenter jest wersją zintegrowaną z oprogramowaniem Teamcenter, która importuje wyłącznie dane PLM XML/JT z Teamcenter. Importowanie innych formatów CAD można uzyskać, kupując dodatkowe translatory RapidDataConverter for Teamcenter.

Warto zaznaczyć więc większą funkcjonalność RapidAuthor’a dostarczanego przez softPROGRESS w wersji standalone pod kątem przejmowania danych z wielu różnych programów CAD, co ma zwłaszcza znaczenie dla współpracy z różnymi kontrahentami używającymi różnych systemów CAD.

W wersji 14. RapidAuthora obiekt statyczny może zostać automatycznie zastąpiony aktywnym obiektem parametrycznym HoseSpline, który można łatwo animować. Wiele parametrów można teraz bardzo szybko kopiować z jednego obiektu do innych obiektów. Ulepszono działanie aktywnych obiektów parametrycznych podczas ich animowania lub usuwania elementów, z którymi były połączone.
We wszystkich komponentach specyfikacji wykorzystywanych w dokumentach, użytkownik może łatwo znaleźć pozycje, do których odwołuje się dokument, a także referencje do wybranego obiektu.
Udoskonalono integrację z Teamcenter Active Workspace: nowy Teamcenterowy klient RapidAuthora zapewnia wygodną współpracę między RapidAuthorem i Teamcenterem. Użytkownik może teraz pod Teamcenter edytować i publikować dokumenty w zgodzie ze standardem S1000D.
Znacznie poprawiono generowanie obrazów 2D. Obrazy rastrowe można tworzyć z przezroczystym tłem lub z aktualnym tłem okna 3D. Oryginalne rozmiary obrazów rastrowych i wektorowych są zachowywane podczas ich aktualizacji.
Funkcjonalność ta została zaimplementowana w celu uzyskania maksymalnego uproszczenia edycji widoków 2D. Każdy obiekt w widoku 2D jest podświetlany po najechaniu na niego myszką, co przyspiesza proces zaznaczania. Zastosowanie specyficznego kodowania kolorami pomaga użytkownikowi za pomocą tych cech rozróżniać typy obiektów 2D, np.: grube i cienkie linie. W edycji widoków 2D pomaga także możliwość ukrywania lub blokowania tych obiektów, które nie podlegają edycji lub wręcz w niej przeszkadzają.
Dużym ułatwieniem w tej wersji RapidAuthora, a konkretnie w module RapidCatalog, jest wprowadzenie możliwości automatycznego łączenia importowanych obiektów 3D z wierszami istniejącej tabeli DPL podczas tworzenia katalogów części.
Począwszy od 14. wersji RapidAuthora opcja publikacji „use browser plugins” nie będzie już dostępna. Użytkownik będzie mógł natomiast tworzyć publikacje wyłącznie bez wtyczek. Rekomendacje firmy Cortona3D dotyczące przejścia na publikacje "plugin-free" są dostępne w sekcji "knowledg base" na stronie internetowej producenta.

Osoby zainteresowane tematyką interaktywnych publikacji technicznych zapraszamy na bezpłatne webinarium "Nowości w RapidAuthor 14.0".

ra140.00

Główne zmiany w wersji 14. RapidAuthora:

 • Wiele parametrów można teraz bardzo łatwo kopiować z jednego obiektu do innych obiektów.
 • Importowane obiekty można automatycznego linkować z wierszami istniejącej tabeli DPL.
 • Można łatwo odszukać elementy, do których istnieją odniesienia w dokumencie i dokumenty odnoszące się do wybranego elementu.
 • Statyczny element nieparametryczny można automatycznie zastąpić obiektem parametrycznym, np.: HoseSpline aby potem w łatwy sposób animować go jako obiekt elastyczny.
 • Wprowadzono znaczące ulepszenia w generowaniu i edycji obrazów 2D.
 • Opcja publikowania „Use browser plugins” nie będzie już dostępna "out-of-the-box" w komponentach specyfikacji. Użytkownik będzie mógł tworzyć wyłącznie publikacje "plugin-free".
 • Rozszerzono integrację z Active Workspace dzięki czemu pod nadzorem Teamcentera można teraz edytować i publikować dokumenty zgodne ze standardem S1000D oraz tworzyć treści w rzeczywistości rozszerzonej.

ra140.01

Nowości i usprawnienia wprowadzone w RapidAuthorze 14.0:

…pod kątem obiektów parametrycznych z galerii obiektów:

 • Statyczny element nieparametryczny można automatycznie zastąpić obiektem parametrycznym, np.: HoseSpline, aby później animować go jako obiekt elastyczny.
 • Wiele parametrów obiektu można łatwo skopiować z obiektu do obiektu(ów).
 • Punkty takich obiektów jak: Hose, HoseSpline lub AxialLine można połączyć z określonymi elementami geometrycznymi bez zmiany globalnych pozycji tych punktów, które mają być animowane za pomocą elementów geometrycznych.
 • Punkty obiektów Hose, HoseSpline, AxialLine, Callout i Panel są automatycznie odłączane od elementu, z którym są połączone, gdy ten element jest usuwany.
 • Można zdefiniować ilość punktów przekroju poprzecznego obiektu typu Rope.
 • Obiekty parametryczne są teraz dodawane tylko do aktualnie aktywnego widoku (Page).

…pod kątem interfejsu:

 • Hierarchię i kolejność elementów można zmienić wykorzystując funkcję przeciągnij i upuść w Drzewie Elementów (Item tree).
 • Hierarchię i kolejność Widoków (Pages) można zmienić wykorzystując funkcję przeciągnij i upuść na Liście Widoków (dotyczy tylko RapidCatalog i RapidIllustrator).
 • Rzuty zdefiniowane przez użytkownika są wyświetlane w oknie Rzutów (Viewpoints) tylko dla Widoku, w którym zostały utworzone. Rzuty wygenerowane w widoku podstawowym (Base page) są wyświetlane na wszystkich stronach (dotyczy tylko RapidCatalog i RapidIllustrator).
 • W publikacji można zdefiniować środek obrotu kamery i zoomowania.
 • Udoskonalono interfejs okna dialogowego Edit Position.
 • Operacje zbiorcze na elementach użytych w procedurze, scenariuszu szkoleniowym lub podlinkowanych do tabeli DPL, takie jak usuwanie, przycinanie lub scalanie, wymagają teraz tylko jednego potwierdzenia.
 • Materiały zdefiniowane przez użytkownika można usuwać bezpośrednio w Edytorze Materiałów.
 • Zakładki w publikacjach RapidLearning (Dokument, Instrukcje, Parametry) można ukryć za pomocą odpowiednich opcji publikowania.
 • Informacje o wybranych elementach są wyświetlane na pasku stanu.

…pod kątem tworzenia instrukcji:

 • Wszystkie wybrane akcje można wykorzystać wstawiając w nowo utworzoną operację Action Union.
 • Elementy, do których odwołuje się dokument, można łatwo znaleźć za pomocą nowego polecenia Find Item.
 • Odniesienia do wybranego elementu można znaleźć w dokumencie za pomocą nowego polecenia Find Reference (dostępne we wszystkich komponentach specyfikacji obsługujących dokument)
 • Kroki procedury połączone z dokumentem są wskazane w Edytorze procedur, dzięki czemu autor może łatwo znaleźć w dokumencie odpowiednie kroki, które nie zostały podlinkowane.
 • Polecenie New Animation Key jest teraz dostępne na pasku narzędzi Edytora procedur.

…pod kątem tworzenia instrukcji operacyjnych / kart pracy:

 • Każda część w wygenerowanym zestawieniu materiałów (BOM) jest wyposażona w automatycznie tworzone pola (numer części, opis, ilość i alternatywny numer części). Puste pola nie są wyświetlane w publikacjach. Informacje w ręcznie wypełnionych polach są zachowywane po aktualizacji BOM.
 • Dodano obsługę hiperłączy w dokumentach RWI.

…pod kątem generowania obrazków 2D:

 • Aktualne tło okna 3D (kolor jednolity lub gradient) można wykorzystać do generowania i aktualizacji obrazów rastrowych.
 • Obrazy rastrowe można tworzyć z przezroczystym tłem.
 • Oryginalne rozmiary obrazów rastrowych i wektorowych są zachowywane podczas ich aktualizacji.
 • Elementy interfejsu użytkownika, takie jak kostka nawigacyjna, osie elementów, bezpieczny obszar grafiki, nie są widoczne na wygenerowanym obrazie 2D.

…pod kątem edycji obrazków CGM 2D:

 • Łatwiejszy wybór obiektów: obiekt jest podświetlany, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad nim.
 • Poszczególne obiekty można ukryć lub zablokować, aby uprościć proces edycji.
 • Grubym i cienkim liniom można przypisać dodatkowy kolor, aby można je było łatwo odróżnić przy włączonej funkcji Keyline View.
 • Kolejność warstw można łatwo zmienić w oknie Warstw za pomocą funkcji przeciągnij i upuść.
 • Narzędzia do zaznaczania ramką i Lasso mogą teraz działać w dwóch trybach: przechwytywanie wyłącznie w pełni wybieralnych obiektów, bądź też częściowo wybieralnych obiektów.

…pod kątem innych, ogólnych nowości:

 • Opcja publikowania „Użyj wtyczek przeglądarki” nie będzie już dostępna w gotowych komponentach specyfikacji. Użytkownik będzie mógł tworzyć wyłącznie publikacje bez wtyczek.
 • Po zainstalowaniu RA14 dostępne są nowe przykłady dokumentów w ramach projektów Wiertarki i zaktualizowanej pompy.
 • Bieżące przykłady można zachować podczas aktualizacji RA.

…pod kątem importu danych:

 • Wprowadzono obsługę nowych formatów CAD: Catia V5_6R2021, JT 10.5, NX - Unigraphics 1953, Rhino 7, Solid Edge 2021, Parasolid 33, Revit 2021 (wymagany RapidAuthor lub RapidDataConverter for Teamcenter).
 • Importowane elementy mogą być automatycznie linkowane z istniejącymi wierszami tabeli DPL.
 • Reprezentacja graficzna 3D elementów może być przypisana zgodnie z importowanymi metadanymi.
 • Informacje o transformacji pozycji można odczytać z widoków modelu JT (wymagany Rapid JT Component).
 • Ulepszono import danych PLM XML i Bill of process pod kątem RapidAuthor for Teamcenter i RapidAuthor Connector for Teamcenter: metadane mogą być kopiowane do akcji, akcje mogą być wyrównywane jednocześnie, akcje mogą być importowane bezpośrednio do kroku procedury.

Usprawnienia RapidAuthor Connector for Teamcenter:

…pod kątem integracji z Teamcenter Active Workspace:

 • Wprowadzono nowego klienta RapidAuthor for Teamcenter, który zapewnia wygodną współpracę między RapidAuthor i Teamcenter w środowisku Active Workspace.
 • Edytowanie i publikowanie dokumentów zgodnych z S1000D i S1000D SCORM.
 • Edycja i publikowanie dokumentów DITA.
 • Tworzenie treści zawierających rozszerzoną rzeczywistość (AR) bezpośrednio z Active Workspace. Publikowanie stworzonych treści AR do repozytorium REFLEKT ONE (wymaga zastosowania środowiska wymaga REFLEKT ONE).

…pod kątem integracji z Teamcenter Service Planner:

 • Tworzenie instrukcji serwisowych przy użyciu obiektów Service Requirement:
 • Automatyczne generowanie tekstów XML, ilustracji 2D i 3D oraz animacji.
 • Wykorzystanie zmian inżynierskich i serwisowych w interaktywnym dokumencie serwisowym.

Nowości i usprawnienia RapidDevelopera:

…pod kątem modułu RapidConfiguration:

 • Importowane obiekty mogą być automatycznie linkowane z istniejącą tabelą DPL.
 • Można zdefiniować reguły odwzorowania reprezentacji oparte na metadanych.
 • Pod kątem RapidAuthor for Teamcenter i RapidAuthor Connector for Teamcenter dodano nowe ustawienia importu danych PLM XML i Bill of process: kopiowanie metadanych do akcji, równoczesne wyrównywanie animacji, wyłączanie funkcji Action Union.

…pod kątem modułu RapidSpecyfication:

 • Elementy komponentów specyfikacji, takie jak akcje, kolumny tabel DPL, itp., można teraz kopiować i klonować z jednej wersji językowej do drugiej.

 

Szczegóły opisane powyżej można zobazyć na poniższych filmach:

RA14.0.WsNinAuthoring yt RA14.0.2D yt