Tel. +48 22 250 26 50 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

 • Start
 • Kontakt
 • f
 • in
 • YT
 • Ograniczenie kosztów produkcji...?

  Możemy pisać dużo ale najlepiej przekonać się osobiście jakie korzyści dają symulacje procesów przetwórstwa tworzyw w Twoich kokretnych sytuacjach biznesowych.

 • SimpoeMold
  SimpoeMold

  Oprogramowanie Simpoe-Mold przeznaczone jest do wirtualnej symulacji procesu wtrysku tworzyw. Przeznaczone jest dla konstruktorów produktów, wytwórców form, czy producentów wyprasek, zapewniając wydajne i kompletne analizy, za cenę czyniącą je bardzo przystępnym dla każdego.

 • RapidAuthor

  RapidAuthor umożliwia wykorzystanie danych CAD 3D do przygotowania „lekkich”, interaktywnych wizualizacji i animacji 3D w celu uzyskania efektywnych publikacji technicznych wspierających różne obszary biznesowe przedsiębiorstw produkcyjnych...

   

 • Operator

  Operator MES zawiera wszystkie niezbędne funkcje do realizacji codziennego zarządzania obowiązkami personelu i pracą maszyn na wydziałach produkcyjnych z dyskretnym procesem produkcyjnym...

Szczegóły rozwiązań

Głównym obszarem działania softPROGRESS są usługi związane z usprawnianiem procesów i procedur funkcjonujących w firmach produkcyjnych i handlowych, które chcą podnieść swoją wydajność pracy poprzez wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań. Podejście takie podyktowane jest zmieniającymi się bardzo szybko wymaganiami rynkowymi oraz warunkami ekonomicznymi, z którymi muszą radzić sobie nasi klienci, podczas procesów przygotowywania i realizacji produkcji, jak również w trakcie dystrybucji swoich produktów. Umożliwienie skrócenia czasu opracowywania projektu, przygotowania produkcji oraz efektywnej dystrybucji, a co za tym idzie osiągnięcie wymiernych korzyści biznesowych przez naszych Klientów jest dla nas sprawą kluczową. Mając ponad 11 lat doświadczenia w sprzedaży oprogramowania PLM (CAD/CAM/CAE/PDM) w firmie Siemens (wcześniej UGS), mamy z jednej strony świadomość jak ważne jest przygotowanie i realizacja produkcji oraz sprzedaż, a z drugiej jak trudne jest efektywne nadzorowanie procesów w tych obszarach z punktu widzenia sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem. Z tego powodu softPROGRESS przyjęła wizję rozwoju dotyczącą świadczenia usług związanych ze zwiększaniem efektywności procesów oraz dystrybucji oprogramowania usprawniającego te procesy firm:

 • Cortona3D – Interaktywne publikacje techniczne,
 • Operator Systems – system zarządzania produkcją (MES),
 • eLeader – Mobilne systemy SFA/FFA/FFM/BPM,
 • SimpoE – Symulacja wtrysku tworzyw,
 • Zenith Infotech – rozwiązania telekonferencyjne VU Telepresence®.

Poniżej przedstawione zostały dokładniej wszystkie obszary działania firmy:

Pierwszy obszar działania stanowią wiodące na rynku narzędzia firmy Cortona3D, do przygotowania Publikacji Technicznych w formie interaktywnych dokumentów 3D, usprawniają proces tworzenia dokumentacji technicznej wyrobów bardzo znacząco. RapidAuthor importuje dane inżynierskie bezpośrednio z systemów CAD oraz inne dane z nimi powiązane (np. listy części - BOM) z systemów PDM (PLM), czy ERP. Import odbywa się przy zachowaniu pełnej spójności danych, po czym w tymże środowisku dodaje się odpowiednie instrukcje tekstowe. To pozwala na generowanie interaktywnej dokumentacji 3D takiej, jak:

przy wykorzystaniu jednego źródła – danych inżynierskich. Taka interaktywna dokumentacja może zawierać m.in. animacje i rozstrzelone widoki części, po to by umożliwić użytkownikowi wytwarzanych przez firmę produktów szybsze i łatwiejsze zapoznanie się z tymi wyrobami oraz wydatnie zwiększyć wydajność pracowników firmy zajmującymi się produkcją tych wyrobów. RapidAuthor jest skonfigurowany tak, by przy minimalnym wysiłku spełniać wymagania zgodności z wieloma standardami np. S1000D, SCORM, jak również z normami przyjętymi w każdej organizacji. Dokumenty przygotowane w takiej formie, w formacie HTML lub PDF 3D, mogą być udostępniane klientom (np. poprzez strony www), bądź wykorzystywane wewnętrznie przy produkcji lub w serwisie. Dokumenty zawierające interaktywne rozstrzelone widoki części 3D, interaktywne animacje procedur 3D, skorelowane z odpowiednimi instrukcjami tekstowymi wydatnie wzbogacają przekaz niesiony przez dokument.

Do zobaczenia powyższych dokumentów potrzebna jest bezpłatna „wtyczka” dla Windows, która powinna zainstalować się automatycznie przy pierwszej próbie wyświetlenia dokumentu. Jeśli jednak pojawi się problem wtedy można zainstalować ją manualnie korzystając z następującego linku: Cortona3D Viewer.

Korzyści biznesowe wynikające z zastosowania oprogramowania RapidAuthor to m.in.:

ü  Redukcja kosztów zespołu przygotowującego publikacje techniczne nawet do 70%

ü  Redukcja czasu przetwarzania wersji dokumentów z 4 tygodni do 1 tygodnia

ü  Redukcja czasu przygotowania publikacji nawet do 80%

ü  Przygotowanie informacji o konserwacji i szkoleniach do 70% szybciej

ü  Wzrost dochodów z produktów i usług oraz uzyskanie wyróżnika dla produktu

ü  Obniżenie kosztów opracowania dokumentacji i szkoleń

ü  Umożliwienie uzyskania informacji zwrotnych od użytkowników

ü  Zwiększenie efektywności pracowników

ü  Zmniejszenie kosztów poprzez ponowne wykorzystanie w innych obszarach biznesowych

Producent rozwijając swoje oprogramowanie przyjął założenie, że mają to być narzędzia działające poprzez Internet na „lekkim” formacie JT, HTML i PDF 2D/3D. Dzięki temu użytkownik może przekonać się jak wygodnie jest udostępniać wyniki swojej pracy w minimalnym stopniu zależąc od tego jak bardzo „silny” ma komputer oraz parametrów sieci, a co za tym idzie wykorzystać do uruchomienia dokumentów mobilne urządzenia jak Palmtop, iPad, etc. Projekty wykonane w HTML oraz PDF 3D de facto umożliwiają odtworzenie filmu instruktarzowego i mogą być zamieszczone na firmowych stronach www, wpływając na wzbogacenie zawartości stron oraz postrzeganie firmy w oczach jej klientów. Oprogramowanie RapidAuthor z powodzeniem wykorzystywane jest przez wiele firm o czym świadczy lista referencyjna firmy Cortona3D. Więcej informacji znajdzie Pan w ulotce opisującej moduły oprogramowania RapidAuthor.

 

Drugi obszar to system do zarządzania produkcją (Manufacturing Execution System - MES) firmy Operator Systems. Operator Systems jest wiodącym dostawcą zintegrowanych rozwiązań w obszarze systemów realizacji produkcji (MES - Manufacturing Execution System) i oferuje swoje rozwiązania firmom wykorzystującym przy produkcji procesy dyskretne. Firma Operator Systems jest obecna na rynku ze swoimi rozwiązaniami MES od ponad 10 lat i może pochwalić się obecnie blisko 100 instalacjami w całej Europie, głównie w Skandynawii, z ponad 10.000 użytkowników wykorzystujących system „Operator” jako główne narzędzie w dziale produkcyjnym. Firma Operator Systems powstała jako niezależna organizacja w 2004 roku i ma siedzibę w Herlev w pobliżu Kopenhagi oraz posiada przedstawicielstwo w Polsce. Proszę o zapoznanie się z ogólnymi informacjami o producencie i rozwiązaniu zawartymi w broszurze. System zawiera wszystkie niezbędne funkcje do realizacji codziennego zarządzania obowiązkami personelu i pracą maszyn na wydziałach produkcyjnych. Operator kontroluje proces realizacji produkcji począwszy od panowania nad transportem materiałów do produkcji, po kontrolę jakości wyrobów gotowych i wspiera cały przepływ informacji od komunikacji z maszynami i sterownikami PLC, na integracji z systemami korporacyjnymi kończąc. Takie podejście zapewnia większą przejrzystość wszystkich etapów procesu produkcyjnego, umożliwiając jednocześnie zmniejszenie kosztów i zwiększenie produktywności. Oprogramowanie działa już w Polsce i jest zlokalizowane (UI w języku polskim). Korzyści jakich można oczekiwać po wdrożeniu sytemu MES opracowane na bazie ankiety przeprowadzonej przez organizację MESA to:

ü  45% redukcja średniego czasu cyklu produkcyjnego

ü  17% redukcja produktów pozostających w produkcji

ü  75% redukcja czasu wprowadzania danych

ü  32% redukcja czasu realizacji zamówienia

ü  56% redukcja dokumentacji papierowej na wydziałach produkcyjnych

ü  15% redukcja wad wyrobów gotowych

 

Trzeci obszar aktywności to współpraca z lubelską firmą eLeader, dostawcą mobilnych rozwiązań dla bankowości i firm z obszaru finansowego oraz tzw. mobile workforce dla firm produkcyjnych i handlowych mających ludzi w terenie, którzy powinni mieć bieżący dostęp do systemów zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP, pod kątem raportowania, fakturowania, sprawdzania stanów magazynowych, etc. eLeader Mobile Visit to rozwiązania dla przedsiębiorstw, których pracownicy, np. konsultanci handlowi, doradcy, serwisanci, etc. działają w terenie. System pozwala scalić wszystkie procesy biznesowe w jedno spójne środowisko pracy z wykorzystaniem smartfonów i tabletów, przez co możliwa jest całkowita eliminacja papierowych formularzy oraz użycia palmtopów czy laptopów jako narzędzi pracy w terenie. eLeader Mobile Visit to pierwsze na świecie rozwiązanie mobilne klasy SFA (Sales Force Automation), FFA (Field Force Automation), CRM (Customer Relationship Management) zbudowane dla smartfonów, oceniane dzisiaj jako najbardziej dojrzałe na rynku. Więcej informacji znajduje się w broszurze prezentującej rozwiązanie.

eLeader został wymieniony wśród najważniejszych dostawców bankowości mobilnej na świecie, w tym jako jedyna firma z Europy Centralnej, na łamach raportu Juniper Research - Mobile Banking for Developed & Developing Markets, Strategies & Business Models 2012-2016 – który dostarcza aktualne spojrzenie na rynek mobilnej bankowości oraz wskazuje trendy jego rozwoju. Pisząc o tym chciałbym zaznaczyć, że firma eLeader jest traktowana jako poważny gracz, mający klientów w ponad 50 krajach na całym świecie.

Korzyści jakich można oczekiwać po wdrożeniu sytemu eLeader Mobile Visit to m.in.:

ü  Usprawnienie działania organizacji i obniżenie kosztów operacyjnych

ü  Sprawniejsze zarządzanie firmą i szybka reakcja na zmienną sytuację rynkową

ü  Sprawniejsze zarządzanie i kontrola nad zespołem w terenie

ü  Wzrost efektywności i konkurencyjności

ü  Standaryzacja procesów w terenie

ü  Obniżenie kosztów działu handlowego z jednoczesnym wzrostem efektywności sprzedaży

ü  Usprawnienie komunikacji między producentem, a dystrybutorami

ü  Skrócenie czasu oraz eliminacja błędów przy realizacji zamówień

ü  Umożliwienie raportowania stanów magazynowych w czasie rzeczywistym

ü  Wyeliminowanie papierowych dokumentów

ü  Szybkie i bezproblemowe wdrożenie - 100% wskaźnik terminowości wdrożeń

 

Czwarty obszar to wsparcie symulacji procesu wtryskiwania tworzyw sztucznych dzięki współpracy z firmą SIMPOE, producentem oprogramowania przeznaczonego dla wszystkich osób związanych z branżą przetwórstwa tworzyw, bez względu na to czy są to konstruktorzy produktów, wytwórcy form, czy producenci wyprasek. Oprogramowanie zapewnia wydajne i kompletne analizy, przy wykorzystaniu niezależnego stanowiska, bądź wersji zagnieżdżającej się w interfejsie graficznym oprogramowania CAD, za cenę czyniącą je bardzo przystępnym rozwiązaniem dla każdego. Więcej informacji o tym rozwiązaniu znajduje się w broszurze opisującej oprogramowanie. Korzyści jakich można oczekiwać po wdrożeniu rozwiązania do wirtualnej symulacji wtrysku tworzyw to m.in.:

ü  Krótszy czas wypuszczenia produktu na rynek

ü  Optymalizacja konstrukcji i jakości

ü  25-30% Zmniejszenie kosztów przygotowania produkcji

ü  Zwiększenie stopnia skomplikowania produktów

ü  Zwiększenie częstotliwości wprowadzania nowych produktów

W celu zapoznania się z oprogramowaniem można wykorzystać bezpłatną wersję SimpoeXpress, która jest ograniczona funkcjonalnie w porównaniu z wersją komercyjną jednakże pozwala wykonać podstawowe analizy. SimpoeXpress może być udostępniany każdemu zainteresowanemu po rejestracji na stronie www mojej firmy. Pod kątem wprowadzenia do użytkowania oprogramowania Simpoe można zorganizować Webinarium pokazujące funkcjonalność oprogramowania i jakie korzyści z tego wynikają. Więcej informacji o bezpłatnej wersji oprogramowania SimpoeXpress można znaleźć w broszurze oraz na stronie SimpoeXpress.

 

Piąty obszar to rozwiązania  VU Telepresence® HD Video Conferencing Technology firmy Zenith Infotech przeznaczone dla firm wielooddziałowych, zapewniające prowadzenie telekonferencji i wzajemne udostępnianie danych poprzez połączenie telekonferencyjne pomiędzy różnymi lokalizacjami przedsiębiorstwa. Zenith Infotech dostarcza rozwiązania telekonferencyjne o najlepszej jakości używanej przez największe firmy za cenę akceptowalną przez Małe i Średnie Przedsiębiorstwa. Więcej informacji o tym rozwiązaniu znajduje się w broszurze z porównaniem konkurencyjnych systemów, w broszurze ze specyfikacją oraz broszurze prezentującej cechy rozwiązania. Korzyści jakich można oczekiwać po wdrożeniu rozwiązania  VU Telepresence® to:

ü  Zmniejszenie kosztów związanych z podróżami

ü  Eliminacja czasu traconego na podróże

ü  Łatwy kontakt ze współpracownikami w odległych lokalizacjach

ü  Ograniczenie kosztów szkoleń pracowników

ü  Łatwe udostępnianie materiałów

ü  Łatwe nadzorowanie i weryfikacja prowadzonych projektów

ü  Szybsze podejmowanie decyzji