Tel. +48 22 250 26 50 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

 • Start
 • Kontakt
 • f
 • in
 • YT
 • Ograniczenie kosztów produkcji...?

  Możemy pisać dużo ale najlepiej przekonać się osobiście jakie korzyści dają symulacje procesów przetwórstwa tworzyw w Twoich kokretnych sytuacjach biznesowych.

 • SimpoeMold
  SimpoeMold

  Oprogramowanie Simpoe-Mold przeznaczone jest do wirtualnej symulacji procesu wtrysku tworzyw. Przeznaczone jest dla konstruktorów produktów, wytwórców form, czy producentów wyprasek, zapewniając wydajne i kompletne analizy, za cenę czyniącą je bardzo przystępnym dla każdego.

 • RapidAuthor

  RapidAuthor umożliwia wykorzystanie danych CAD 3D do przygotowania „lekkich”, interaktywnych wizualizacji i animacji 3D w celu uzyskania efektywnych publikacji technicznych wspierających różne obszary biznesowe przedsiębiorstw produkcyjnych...

   

 • Operator

  Operator MES zawiera wszystkie niezbędne funkcje do realizacji codziennego zarządzania obowiązkami personelu i pracą maszyn na wydziałach produkcyjnych z dyskretnym procesem produkcyjnym...

SimpoeMold TOOL do pełnej optymalizacji procesu wtrysku.

W ramach oferty specjalnej na koniec roku 2016 można otrzymać pakiet Simpoe-Mold razem z rocznym maintenance w wyjątkowo atrakcyjnej cenie. Atrakcyjności ofercie dodają nagrane szkolenia z obsługi SimpoeMold, do których zawsze można wrócić lub przeszkolić nowych pracowników, samouczki oraz wsparcie przy wdrożeniu pierwszego projektu dołączane bezpłatnie przez softPORGRESS do standardowego maintenance.

Simpoe-Mold to samodzielne narzędzie do symulacji wtrysku tworzyw dedykowane do optymalizacji procesu przygotowania produkcji wyrobów z tworzyw. Dzięki Simpoe-Mold możliwe jest prowadzenie analiz całego procesu produkcji części z tworzyw sztucznych metodą wtryskową, począwszy od wypełniania gniazda formy, przez docisk, analizę odkształceń do analizy chłodzenia, wliczając analizę konformalnego (rys. 1) układu chłodzenia.

Solid COOL Temp at cooling endRys. 1 Rozkład temperatur na koniec fazy chłodzenia w formie do rozdmuchu butelek.

Simpoe-Mold pozwala zidentyfikować już na wczesnym etapie projektowania potencjalne problemy dotyczące produkcji. W środowisku graficznym Simpoe-Mold można przestudiować alternatywne rozwiązania i ocenić bezpośredni wpływ modyfikacji na efekt końcowy, bez względu na złożoność modelu przygotowanego do analizy. Simpoe-Mold wykorzystuje się podczas optymalizacji poszczególnych faz procesu przygotowania produkcji wyprasek:

 • do optymalizacji konstrukcji wyrobu – przy analizie technologiczności konstrukcji wypraski i możliwości poprawnego wypełnienia w 100% gniazda dla otrzymania wypraski o oczekiwanych wymaganiach. Rys. 2

Shell FLOW Fill TimeRys. 2 Analiza wypełnienia gniazda

 • do optymalizacji parametrów procesu – przy analizie wydajności produkcji ze względu na dostępny park maszynowy, czyli wtryskarki o określonych parametrach jak siła zamknięcia formy, ciśnienie wtrysku, maksymalną objętość wtrysku, etc. Rys. 3

proc1

Rys. 3 Optymalizacja parametrów procesu

 • do optymalizacji konstrukcji narzędzia – przy analizie bilansu cieplnego oraz doprowadzenia tworzywa do gniazd formy o określonej krotności wynikającej ze spełnienia parametrów procesu pod rygorem odpowiednich limitów czasowych Rys. 4

Solid COOL Cycle Averaged Heat Flux2

Rys. 4 Analiza układu chłodzenia

Simpoe-Mold umożliwia symulację procesu wtrysku każdego rodzaju części bez względu na geometrię, od prostej analizy technologiczności konstrukcji wyprasek i podstawowych analiz wypełniania gniazda po symulację bardziej zaawansowanych procesów, takich jak wtryskiwanie wspomagane gazem rys. 5, overmolding, wtryskiwanie wielomateriałowe, etc.

Solid FLOW Skin Material Fraction at End of Fill Gas Assisted

Rys. 5 Symulacja wtrysku wspomaganego gazem.

Simpoe-Mold oferuje taką samą funkcjonalność tworzenia modelu elementów skończonych w każdym pakiecie. Jak pokazano na Rys. 6 dysponujemy niezbędnymi narzędziami do przygotowania siatki MESH, które umożliwiają tworzenie, weryfikację jakości siatki oraz jej naprawę gdy zaistnieje taka potrzeba. Możliwe jest automatyczne zagęszczanie siatki tam gdzie geometria wypraski tego wymaga bądź też ręczne zagęszczanie przeprowadzane lokalnie np. dla dysz doprowadzających tworzywo do gniazda, które ze względu na kluczowy charakter ich funkcji dla całego cyklu wtrysku powinny mieć mniejsze wymiary elementów.

mesh1

Rys. 6 Narzędzia do przygotowania modelu Mesh do symulacji.

 

Model do symulacji możemy tworzyć na bazie siatki powierzchniowej, powłokowej oraz bryłowej z wykorzystaniem elementów tetragonalnych, heksagonalnych i hybrydowych, które łączą elementy pryzmowe przy powierzchni z tetragonalnymi wewnątrz. Model hybrydowy najlepiej oddaje specyfikę procesów zachodzących w wyprasce na styku ze ścianami gniazda formy – Rys. 7.

hybrid

Rys 7 Odzwierciedlenie procesów reologicznych na styku ścian gniazda z tworzywem za pomocą modelu hybrydowego.

Dzięki dużej szybkości i łatwości użycia Simpoe-Mold, za pomocą kilku kliknięć można ocenić szereg scenariuszy w celu określenia optymalnego rozwiązania. Model układu do analizy procesu wtrysku możemy przygotować w Simpoe-Mold na różne sposoby.

Często stosowane w branży ale raczej niezalecane podejście to weryfikacja i potem ewentualna modyfikacja zaimportowanego do oprogramowania do symulacji wtrysku modelu 3d wykonanej już w programie CAD formy po to żeby zoptymalizować np. wydajność produkcji lub poprawić jej konstrukcję. Tym zagadnieniem jednak nie będziemy się tu zajmować.

Optymalnym podejściem pod względem czasu i kosztów przygotowania produkcji dla wtryskowni jest wykorzystanie wewnętrznych narzędzi dostępnych w aplikacji do symulacji wtrysku podczas tworzenia i modyfikacji modelu do symulacji z pominięciem na tym etapie oprogramowania CAD.

Za pomocą wbudowanych narzędzi do tworzenia siatki Mesh oraz do operacji na niej wykonywanych, takich jak powielenie w szyku prostokątnym lub kołowym, odbicie lustrzane, etc. oraz za pomocą narzędzi do tworzenia kanałów chłodzących i kanałów doprowadzających można z powodzeniem opracować pełny układ do symulacji z dokładnością zadawalającą pod kątem optymalizacji parametrów procesu i potem wg tych parametrów zoptymalizować konstrukcję formy. Przy pomocy trybu QuickFill, który stosowany jest w optymalizacjach wykorzystujących model powłokowy bardzo szybko uzyskujemy kierunek optymalizacji, a na koniec stosując hybrydowy model bryłowy wykonujemy bardzo dokładną symulację ostateczną, która ma służyć upewnieniu się, że optymalizacja została przeprowadzona poprawnie.

W ten sposób po wczytaniu powierzonego modelu 3d wypraski od początku budujemy model symulacji bezpośrednio w środowisku aplikacji do symulacji wtrysku oszczędzając dzięki temu nie tylko na kosztach prowadzenia prób i modyfikacjach fizycznego narzędzia ale także na kosztach projektowania oraz modyfikacji modelu 3d wyrobu i formy wtryskowej w środowisku CAD.

 

Cały artykuł w formacie pdf przedstawiający krok po kroku proces optymalizacji przygotowania produkcji dla wtrsykowni jako ebook można pobrać rejestrując się pod tym adresem.

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o bezpośredni kontakt w celu przygotowania dedykowanej oferty promocyjnej.

 

W ramach oferty specjalnej oferujemy pakiet Simpoe-Mold razem z rocznym maintenance w wyjątkowo atrakcyjnej cenie. Atrakcyjności ofercie dodają nagrane szkolenia z obsługi SimpoeMold, do których zawsze można wrócić lub przeszkolić nowych pracowników, samouczki oraz wsparcie przy wdrożeniu pierwszego projektu dołączane bezpłatnie przez softPORGRESS do standardowego maintenance.

Oprogramowanie Simpoe-Mold zostało opracowane przez firmę SIMPOE i po przejęciu przez Dassault Systèmes S.A., dołączone do Portfolio SIMULIA® obok takich rozwiązań jak np. Abaqus. Żeby uzyskać więcej informacji o wykorzystaniu realistycznych symulacji z portfolio SIMULIA dla osiągnięcia wymiernych korzyści wynikających z realizacji celów biznesowych prosimy o kontakt z nami.

3DS 2014 SOLUTIONS LABEL SIM

softPROGRESS jest jedyną firmą autoryzowaną przez Dassault Systèmes do dystrybucji oprogramowania Simpoe-Mold w wersji standalone w rejonie Europy centralnej.